Parfum, Cosmetica

Sommige merken willen hun grondslag behouden met de conventionele POS-displays met multi materialen (karton, metaal of kunststof) of zelfs ramen of borden. Het is waar dat men niet dezelfde oplossingen van communicatie voor een merk zal mogen gebruiken, als zij haar producten op het selectieve netwerk of mass market, in de zeshoek of onder internationaal verdeelt.
Anderen benadrukken de ontwikkeling, theatralisatie en installatie die ook erg belangrijk zijn in het kader van een "Road Show" om een product te lanceren. Niets is meer onefficiënt dan het hebben van een mooi support zonder de installatie en belichte vertoning.
Tot slot kiezen de voorlopers de nieuwe technologieën. Oplossingen zoals touch screens of lineaire schermen met lusuitzending. Dankzij een interactief scherm wordt de consument een "consum-acteur' die zijn product kan vinden met goed gedefinieerde criteria.
Voor alle sectoren, is de kwaliteit van de materialen en hun aard zeer snel geïntegreerd in het hart van de gedachtengang  van ons onderzoek. Dit met een eco-vriendelijk logica, zodat elk makkelijk wordt gescheiden en opnieuw wordt verwerkt in hun recycling- sector volgens de eisen van REACH.